Program

"Silna Polska dla cywilizacji życia"

założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
[ pobierz pdf ]


  1. Rozwój gospodarczy Polski w oparciu o własną walutę narodową - nie dla euro!
  2. Poszanowanie prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci
  3. Godne materialne i moralne warunki wychowania dzieci w każdej rodzinie (w tym zmniejszenie obciążeń podatkowych dla rodzin)
  4. Wychowanie szkolne szanujące wartości moralne - nie dla gender!
  5. Obrona Polski przed narzuceniem nam przez Unię Europejską masowej imigracji muzułmańskiej
  6. Zapewnienie polskim rolnikom równych (z rolnikami zachodnioeuropejskimi) praw w Unii Europejskiej

Spot wyborczy:

Kandydaci Prawicy w województwach: