Zapraszamy do wsparcia Prawicy Rzeczypospolitej

Dziękujemy za dotychczasową i prosimy o dalszą pomoc.

Prawica dziękuje swoim zwolennikom za podpisy na liście do rejestracji.

W związku z ogromem pracy jaką trzeba wykonać w krótkim czasie (ok. 30 dni) prosimy Was o pomoc w kampanii wyborczej. Tak jak i w przypadku podpisów powodzenie całej Sprawy zależy od Was i Opatrzności. Prosimy o kontakt z pełnomocnikiem naszych struktur z danego terenu.

STRUKTURY LOKALNE PRAWICY


Prawica Rzeczypospolitej rozwija się i buduje swoje struktury ogólnopolskie. Obecnie wyraźnie widać, że w Sejmie RP nie ma reprezentacji prawicy konserwatywnej, która dbałaby o prawa rodzin oraz wartości chrześcijańskie.

Partie Parlamentarne mają dotacje z budżetu państwa, Prawica Rzeczypospolitej może liczyć jedynie na pomoc swoich zwolenników. Zachęcamy do wsparcia naszej działalności.

Prawica Rzeczypospolitej

ul. Kolbego 14 m.17
02-781 Warszawa

Nordea Bank Polska S.A.
ul. Wańkowicza 1
02-796 Warszawa
Nr rachunku: 72 1440 1101 0000 0000 0802 0148

Wpłaty mogą być dokonywane jedynie przez osoby fizyczne.

W tytule wpłaty należy podać Darowizna lub Składka Członkowska oraz PESEL osoby wpłacającej.

Spot wyborczy:

Kandydaci Prawicy w województwach: